ÚPLNÁ PRAVIDLA „VELKÉ LETNÍ SOUTĚŽE“

I. Úvodní ustanovení

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž o šicí stroj Brother KE20“ na území České republiky a Slovenské republiky.
Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených zákazníkům je třeba vykládat v souladu s těmito úplnými pravidly soutěže (dále jen „pravidla“).
Tato pravidla mohou být změněna.
Soutěž nepodléhá zákonům o hazardních hrách, neboť je spotřebitelskou soutěží ve smyslu příslušných zákonů pro Českou republiku a Slovenskou republiku. 

II. Pořadatel

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže o šicí stroj Brother KE20 je společnost Online škola šití s.r.o., se sídlem Nový Heozenkov 872, 75604. IČ: 08165874, DIČ: cz 08165874  (dále jen „pořadatel“).

Sponzoři soutěže: Nej šicí strojeOnline škola šití

III. Termín a místo konání soutěžeSoutěž o jednotlivé výhry probíhá v termínu ode dne 1.9.2023 00:00:00 do dne 31. 9. 2023 23:59:59 (dále jen „doba konání soutěže“) 
Soutěž o hlavní výhru (šicí stroj Brother KE20) probíhá v neděli 10.9.2023 ve vysílání na facebooku Online škola šití v dopoledních hodinách.
Soutěží se rozumí soutěž na stránce www.siciklub.cz a onlineskolasiti.cz
Soutěž je pořádána společně pro soutěžící na území České republiky a Slovenské republiky.

IV. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba v každém věku s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která se seznámila s pravidly této soutěže a zcela je splní (dále jen „soutěžící“).
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry. O spolnění podmínek v soutěži rozhoduje pořadatel.

V. Mechanika soutěže

Soutěž o hlavní výhru probíhá po celou dobu konání soutěže a za celé toto období bude prostřednictvím losování určen jeden výherce. 
Postup zapojení soutěžícího do soutěže:

  • Registrace do Velké letní soutěže. Vyplňěním formulář a přihlášením se do členské sekce na webu siciklub.cz
  • Ušitím obalu na knihu, sešit, deník nebo cestovní diář, popřípadě na cokoliv jiného, "knihovitého" tvaru. Jak bude obal vypadat je na soutěžícím. Inspiraci najde v členské sekci.
  • Obal vyfoťí na dovolené nebo místě, kde odpočívá, ať už odpočíváá kdekoliv. U moře, na horách, na zahradě, doma v šicí dílně. Foto se soutěžící je vítáno, ale není podmínkou do zařazení do soutěže.
  • Soutěžící se do soutěže může zaojit opakovaně. Každý ušitý obal se řadí do slosování. Počtem ušitých a vyfocených obalů podle podmínek soutěže, zvyšuje soutěžící svou šanci na výhru.
  • Foto sdílí na FB ve SKUPINA Online škola šití tady >>> . Soutěžící, kteří nemají účet na facebooku mohou písemně požádat o zveřejnění jejich soutěžní fotky a ušitým obalem organizátora soutěže na email: Renata@renatapekarova.cz. Organizátor zveřejní foto soutěžícího ve skupině v zastoupení.

 

POTVRZENÍ SOUHLASU S PRAVIDLY: Při zveřejnění a poskytnutí soutěžního fota pořadateli, soutěžící potvrdí souhlas s pravidly této soutěže včetně zpracování osobních údajů a použití fota k marketingovým a propagačním účelům.

SOUTĚŽ O HLAVNÍ VÝHRU: Do soutěže o hlavní výhru jsou zařazeni všichni zájemci, kteří splní v době konání soutěže výše uvedený postup zapojení do soutěže. O splnění podmínek rozhoduje pořadatel.

HLAVNÍ VÝHRA: Po ukončení doby konání soutěže bude ze všech jednotlivých soutěžních příspěvků v souladu s těmito pravidly za celé soutěžní období, vylosován pořadatelem jeden výherce vyhrávající hlavní výhru dle č. VI. odst. 3) těchto pravidel. 
Losování bude probíhat následovně: všechny soutěžní příspěvky splňující podmínky soutěže budou do slosování. Slosování se uskuteční v neděli 10.9.2023 dopoledne.
Jméno výherce hlavní výhry bude uvedeno po slosování na stránkách www.siciklub.cz/soutez a na facebooku Online škola šití, ve SKUPINA Online škola šití.
Výherce hlavní výhry bude kontaktován pořadatelem po provedeném slosování, a to zprávou přes messenger. Výherce má také možnost, zkontrolovat si svou výhru na webu siciklub.cz/soutez

Soutěžící je povinen na veškeré výzvy dle těchto pravidel reagovat ve lhůtě 10 dní od doručení výzvy, jinak bude ze soutěže vyřazen a nestane se výhercem. 

Hlavní cenu pořadatel odešle výherci přepravcem PPL, proto výherce do 10 dnů od slosování poskytne pořadateli údaje k odeslání výhry: Jméno, příjmení, doručovací adresu, email, telefonní číslo.
Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za nedoručení výzev, výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. 

V případě, že se nepodaří kontaktovat výherce, propadá výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn provést nové losování nebo ji využít k jiným marketingovým účelům.

VIII. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetové stránce www.siciklub.cz/soutez-pravidla
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 
Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Na výhry v soutěži se neuplatňuje právo reklamace ani jakákoli jiná práva z vadného plnění. 
Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 
Osobní údaje poskytnuté soutěžícími budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je pro Českou republiku Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz a pro Slovenskou republiku Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27.
Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u pořadatele a na internetové stránce www.siciklub.cz/soutez-pravidla/